Schůzka RS 3.1.2019

Dne 3.1.2019 v 17.00 proběhla další schůzka RS.

Mimo prvních příprav na ples, který se koná 9.2.2019, byl určitý čas věnován tématům, který bylo v plánu projednat s vedením školy a vedoucí ŠJ.

Bohužel se z časové zaneprázdněnosti nemohla jednání účastnit paní ředitelka Mgr. Jančíková,  ani vedoucí školní jídelny paní Němečková.

Dotazy, které byly na schůzce RS položeny, budou projednány s vedením školy v náhradním termínu. Předsedkyně a místopředseda RS na následující schůzce budou informovat členy RS o výsledku.

Napsat komentář