Schůzka RS 13.9.2018

Dne 13.9.2018 v 17.00 proběhla další schůzka RS.

Program:

 1. Volba místopředsedy, členů revizní komise
 2. Organizace plesu
  • Předtančení žáků 9. tříd
  • Příprava plesu v termínu 01/2019
 3. Příprava na akci – Večer Broučků a Světlušek
  • Akce se bude konat dne 9.11.2018 v 17.00 hod.
  • Průvod půjde od parkoviště u MŠ
 4. Připomínky z rodičovských schůzek
  • Kvalita učebnic
  • Elektronická žákovská knížka

Napsat komentář