Zápis z jednání výboru spolku 19.9.2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU

Rodičovského sdružení při ZŠ v Hluku, z.s. 

IČ: 26643367, nám. Komenského 950, 687 25 Hluk

 

V Hluku dne 19. 9. 2023 v 18.00 hod

 

Program:

 • Přivítání členů spolku
 • Diskuse s ředitelkou školy Mgr. Jitkou Jančíkovou
 • Volba předsedy a místopředsedy spolku
 • Stanovení výše členského příspěvku
 • Zhodnocení akce Čaroslet
 • Příprava akce Večer broučků a světlušek
 • Příprava Rodičovského plesu
 • Diskuse

Přítomni: viz Prezenční listina ze dne 19. 9. 2023

Závěr:

 

 • Ad) Přivítání členů spolku
   • Předsedkyně výboru přivítala nové členy spolku a konstatovala, že Výbor je usnášení schopný a je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
 • Ad) Diskuse s ředitelkou školy
   • S ředitelkou školy Mgr. Jitkou Jančíkovou byly probrány připomínky z rodičovských schůzek
 • Ad) Volba předsedy a místopředsedy spolku
  • Předsedkyní byla zvolena Ing. Dominika Juřeníková
  • Místopředsedou byl zvolen Ing. Libor Blaha
  • Hospodářkou byla zvolena Jana Nezhybová
 • Ad) Stanovení výše členského příspěvku
  • Vše členského příspěvku na školní rok 2023/2024 byla stanovena na 100 Kč na každého žáka
 • Ad) Zhodnocení akce Čaroslet
  • Výbor zhodnotil akci Čaroslet jako úspěšnou

  Ad) Příprava akce Večer broučků a světlušek

  • Výbor se dohodl na termínu konání akce na 12.11.2023 se začátkem akce u hlucké tvrze
 • Ad) Příprava rodičovského plesu 
  • Předsedkyně informovala o přípravách plesu. Termín byl stanoven na 10.2.2024
 • Diskuse
  • Výbor bere na vědomí diskusi členů.

 

O všech bodech se hlasovalo samostatně a všichni přítomní členové hlasovali PRO. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Dominika Juřeníková, předseda, 19. 9. 2023 20:00

Napsat komentář