Zápis z jednání výboru spolku 5.3.2024

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU

Rodičovské sdružení při ZŠ v Hluku, z.s.

IČ: 26643367, nám. Komenského 950, 687 25 Hluk

 

V Hluku dne 5.3.2024 v 18.00 hod

Program:

 • Přivítání členů spolku
 • Zhodnocení Rodičovského plesu
 • Projednání konání akce Čaroslet
 • Diskuse

Přítomni: viz Prezenční listina ze dne 5.3.2024

Závěr:

 • Ad) Přivítání členů spolku
  • Předsedkyně spolku přivítala členy spolku a konstatovala, že Výbor je usnášení schopný a je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

 

 • Ad) Zhodnocení Rodičovského plesu
  • Akce byla zhodnocena jako úspěšná. Hospodářka spolku informovala výbor o výsledku hospodaření.

 

 • Ad) Projednání konání akce Čaroslet
  • Akce bude pořádána ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Hluk a městem Hluk. Termín akce je naplánován na 1.5.2024.

 

 • Ad) Diskuse
  • Výbor spolku bere na vědomí diskusi členů.

 

O všech bodech se hlasovalo samostatně a všichni přítomní členové hlasovali PRO. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsala: Ing. Dominika Juřeníková, předsedkyně, 5.3.2024 ve 20:00

Napsat komentář