O nás

Rodičovské sdružení při ZŠ v Hluku bylo založeno v roce 2003. Jsme prostředníkem mezi vedením ZŠ a rodiči žáků. Zaštiťujeme ziskávání finančních prostředků

a tím pomáháme financovat školní i mimoškolní aktivity. Jedná se především o:

 • upomínkové předměty pro prvňáčky a deváťáky
 • příspěvek na dopravu na plavání 2. a 3. třídy
 • příspěvek na dopravu na dopravní hřiště 4. třídy
 • dopravu na lyžařský kurz 7. třídy
 • příspěvek na dopravu na školní výlet do Prahy 9. třídy
 • příspěvek na dopravu do divadla 1. – 9. třídy
 • materiální vybavení školy dle potřeby
 • příspěvek na Den dětí
 • příspěvek na “Nocování dětí ve školní družině”
 • příspěvek na činnost zájmových kroužků
 • příspěvek na taneční kroužek 9. třídy

Každoročně pořádáme:

 • Večer broučků a berušek
 • pálení čarodějnic
 • rodičovský ples