Zápis z jednání výboru spolku 7.12.2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU

Rodičovské sdružení při ZŠ v Hluku, z.s.

IČ: 26643367, nám. Komenského 950, 687 25 Hluk

 

V Hluku dne 7.12.2023 v 17.00 hod

Program:

 • Přivítání členů spolku
 • Zhodnocení konané akce Večer broučků a světlušek
 • Příprava Rodičovského plesu
 • Diskuse

Přítomni: viz Prezenční listina ze dne 7.12.2023

Závěr:

 • Ad) Přivítání členů spolku
  • Předsedkyně spolku přivítala členy spolku a konstatovala, že Výbor je usnášení schopný a je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
 • Ad) Zhodnocení konané akce Večer broučků a světlušek
  • Akce byla zhodnocena jako úspěšná.
 • Ad) Příprava rodičovského plesu
  • Předsedkyně spolku informovala o přípravách plesu.
 • Ad) Diskuse
  • Výbor spolku bere na vědomí diskusi členů.

 

O všech bodech se hlasovalo samostatně a všichni přítomní členové hlasovali PRO. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsala: Ing. Dominika Juřeníková, předsedkyně, 7.12.2023 20:00

 

 

Napsat komentář