Pozvánka na ples 2019

V rámci plesu budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem mediální prezentace organizátora akce.
Rodičovské sdružení při ZŠ v Hluku nenese žádnou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Napsat komentář