Schůzka RS 29.1.2019

Dne 29.1.2019 v 17.30 proběhla schůzka RS. Před samotným jednáním RS předsedkyně a místopředseda sdružení projednali dotazy zástupců jednotlivých tříd s ředitelkou Mgr. Jančíkovou a vedoucí školní jídelny paní Němečkovou.

Program:

 • Odpovědí vedení školy na dotazy jednotlivých zástupců tříd v RS
  • Výuka
   • Probíhá příprava na přijímací řízení na střední školy z MAT a ČJ ve formě dobrovolného kroužku
   • Konverzační hodina při výuce jazyků
   • Známkování domácích úkolů
   • Opravné písemné práce
  • Strava
   • Školní jídelna připravuje cca 460 jídel, z toho 40 – 80 druhých chodů
   • RS v souladu s návrhem ředitelky nominovalo členy do stravovací komise (Hájková Ivana, Krhovská Marcela, Habartová Michaela)
   • Omezení provozu (pouze jedno jídlo) z důvodu velké nemocnosti kuchařek
   • Proběhla kontrola školní inspekce v roce 2016
   • V zimním období k dispozici i teplý čaj
  • Ostatní
   • Informace v systému “bakaláři” o zkoušení
   • Volba místa lyžařského kurzu
   • Sportovní soutěže (výběr ze všech tříd)
   • Vánoční dílničky
   • Termín dne otevřených dveří
   • Forma zvonění
   • Školní kroužky
 • Příprava plesu
  • Informace o průběhu přípravy předtančení
  • Doplnění programu plesu
  • Personální obsazení (bar, tombola)
  • Příprava sálu (stoly, židle)
  • Příprava tomboly
 • Diskuse

Napsat komentář