Pozvánka na jednání výboru spolku

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU

Rodičovského sdružení při ZŠ v Hluku, z.s. 

IČ: 26643367, nám. Komenského 950, 687 25 Hluk

 

Tímto zvu členy Rodičovského sdružení při ZŠ v Hluku, z.s. na jednání výboru spolku, které se uskuteční dne 19. 9. 2023 v 18.00 hod v salonku restaurace na sportovní hale.

 

Program:

  • Přivítání členů spolku
  • Volba předsedy a místopředsedy spolku
  • Zhodnocení akce Čaroslet
  • Příprava akce Večer broučků a světlušek
  • Příprava školního plesu 
  • Diskuse

Ing. Dominika Juřeníková, předsedkyně spolku

Napsat komentář