Zápis ze schůze ze dne 6.12.2022

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU

Rodičovského sdružení při ZŠ v Hluku, z.s. 

IČ: 26643367, nám. Komenského 950, 687 25 Hluk

 

V Hluku dne 6. 12. 2022 v 18.00 hod

 

Program:

 • Přivítání členů spolku
 • Zhodnocení konané akce Večer broučků a světlušek
 • Příprava školního plesu 2023
 • Diskuse

Přítomni: viz Prezenční listina ze dne 6. 12. 2022

Závěr:

 

 • Ad) Přivítání členů spolku
   • Předsedkyně výboru přivítala nové členy spolku a konstatovala, že Výbor je usnášení schopný a je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

 

 • Zhodnocení konané akce Večer broučků a světlušek
   • Z důvodu nepříznivého počasí byla akce přesunuta na 6.11.2022. Akce byla zhodnocena jako úspěšná.

 

 • Příprava školního plesu
   • Předsedkyně spolku informoval o přípravách plesu. Termín byl stanoven na 4. 2. 2023.

 

 • Diskuse
  • Výbor bere na vědomí diskusi členů.

 

O všech bodech se hlasovalo samostatně a všichni přítomní členové hlasovali PRO. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Dominika Juřeníková, předseda, 6.12.2022 20:00

Napsat komentář